Zainteresowany? Napisz do nas:
..lub zadzwoń
+48 600 021 000

Leasing, kredyt czy pożyczka ? Różne drogi do sukcesu. Doradzimy najlepszą.

Co jest lepsze – leasing, kredyt czy pożyczka ? Jest to najczęściej zadawane pytanie, na które nie ma szybkiej i niestety jednoznacznej odpowiedzi. Najłatwiej jest powiedzieć: „to zależy”.

Wskazanie leasingu, kredytu lub pożyczki jako sugerowanej metody finansowania, ściśle zależy od szeregu czynników, które nazwaliśmy "kryteriami oceny".

Oczekiwane prawdo własności, skutki podatkowe, elastyczność dysponowania, wielkość wymaganej opłaty wstępnej, minimalizacja raty miesięcznej, możliwość wcześniejszej spłaty, wymagane dokumenty, procedura, dostępność, czas załatwienia, miejsce rejestracji itd. - wszystko to razem i z osobna wpływa na finalny efekt porównania.

Jeżeli planując inwestycję nie wiesz co jest dla Ciebie lepsze – leasing, kredyt czy pożyczka - w pierwszej kolejności zastanów się nad Twoimi indywidualnymi kryteriami oceny. W celu ułatwienia Tobie analizy podzieliliśmy je na grupy:

 • skutki formalno-prawne
  Wymogi dotacji unijnych związanych z daną inwestycją. Możliwość spłaty zobowiązania w dowolnym momencie. Konieczność przerejestrowania pojazdu po wykupie z leasingu. Koszty rozliczenia umowy przy kasacji pojazdu. Minimalny czas trwania umowy leasingu z konsekwencją ograniczonej możliwości wcześniejszego jej zakończenia. Swoboda w dysponowaniu przedmiotem.
 • warunki zakupu, sprzedający, dokumenty sprzedaży
  Ta grupa kryteriów powinna być pierwszą, która jest oceniana. Zastanawiając się nad wyborem metody finansowania najważniejsze jest by dokładne ustalić ze sprzedającym formę sprzedaży. Faktura z VAT-em 23%, faktura VAT-marża, umowa kupna-sprzedaży, faktura z VAT-em zwolnionym - każda z tych form albo daje możliwość swobodnego wyboru pomiędzy kredytem, a leasingiem, albo wręcz wyklucza jedną z metod.
 • skutki podatkowo-finansowe
  Rozliczenie podatku VAT. Sposób zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Odpisy amortyzacyjne i ich intensywność. Wpływ metody na przyszłą zdolność kredytowo-leasingową.
 • procedury i czas załatwienia
  Wymagania dokumentowe. Szybkość decyzji. Proces zawarcia umowy. Maksymalne okresy finansowania, które mają wpływ na wielkość miesięcznej raty. Oczekiwania finansującego co do wykazanych wyników finansowych.
 • koszty finansowania
  Wymagane wpłaty początkowe. Oprocentowanie. Suma wszystkich kosztów. Maksymalny okres, wykup, prowizje, koszty dodatkowe itp.
 • aspekty psychologiczne
  Właściciel w dowodzie rejestracyjnym. Procedura "uwolnienia się" od zobowiązania. Opinia o instytucji finansującej.
 • profesjonalizm sprzedawcy finansowania
  Sprawność procedury, dotrzymanie ustalonych warunków, rzetelność przekazywanych informacji – wszystko to bardziej zależy od osoby Doradcy niż od renomy instytucji finansowej.

W związku z powyższym, przy porównywaniu metod finansowania, skupienie się wyłącznie na kosztach – byłoby sporym błędem. Trzeba dobrze przeanalizować własne kryteria oceny i uwzględnić najważniejsze dla siebie elementy. Istotne są nie tylko koszty, różnice w dostępności i wymogach proceduralnych danego rozwiązania – trzeba pamiętać o możliwościach ewentualnego skrócenia umowy, odsprzedaży przedmiotu inwestycji lub też alternatywnie wydłużenia umowy i zmniejszenia opłat.

Argument Leasing Operacyjny Pożyczka Leasingowa Kredyt Bankowy
Udział Własny Od 0% do 49%. Standardowo 10% od wartości netto + 23%VAT, choć przy samochodach, sprzęcie medycznym, dla stałych Klientów jest możliwe nawet 1%. Od 15% do 95%. Standardowo wymagana jest wpłata nie mniejsza niż podatek VAT zawarty w cenie zakupu. Od 0% do 95%. Pełna elastyczność wielkości udziału własnego. Dodatkowo możliwość sfinansowania ubezpieczenia lub innych potrzeb kredytobiorcy.
Okres finansowania Od 24/36 do 84 miesięcy. Umowa musi być zawarta na czas nie krótszy 40% okresu amortyzacji. Od 6 do 120 miesięcy. Maksymalny okres spłaty zależy od rodzaju przedmiotu i wieku przedmiotu finansowanego pożyczką. 0d 6 do 120 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania zależy od wieku pojazdu.
Co jest kosztem uzyskania przychodu Kosztem uzyskania przychodu jest wpłata początkowa oraz miesięczne raty leasingowe. Procedury oceny przy pożyczce nie różnią się wiele od procedury leasingowej. Przy pojazdach do 3,5 tony i urządzeniach medycznych wymagane są tylko dokumenty rejestracyjne. Przy pożyczkach na środki transportu oraz maszyny i urządzenia wymagane są PIT-y dokumentujące przychody-dochody. Wymóg zaświadczeń z US i ZUS pojawia się tylko przy większych Wymóg badania zdolności kredytowej narzuca Krajowy Nadzór Finansowy. W zależności od wielkości kredytu i formy prawnej Klienta wiąże się to ze złożeniem pewnych dokumentów finansowych. Przy pojazdach i kredytach do 200 tys. zł wymagana jest jedynie deklaracja VAT-7.
Procedury uproszczone Przy leasingu pojazdów do 3,5 tony i sprzęcie medycznym wymagane są tylko dokumenty rejestracyjne. Tak samo jest też przy leasingu środków transportu i maszyn jeżeli zaangażowanie mieści się w określonych limitach. Wymóg zaświadczeń z US i ZUS pojawia się tylko przy większych umowach. Procedury oceny przy pożyczce nie różnią się wiele od procedury leasingowej. Przy pojazdach do 3,5 tony i urządzeniach medycznych wymagane są tylko dokumenty rejestracyjne. Przy pożyczkach na środki transportu oraz maszyny i urządzenia wymagane są PIT-y dokumentujące przychody-dochody. Wymóg zaświadczeń z US i ZUS pojawia się tylko przy większych umowach. Wymóg badania zdolności kredytowej narzuca Krajowy Nadzór Finansowy. W zależności od wielkości kredytu i formy prawnej Klienta wiąże się to ze złożeniem pewnych dokumentów finansowych. Przy pojazdach i kredytach do 200 tys. zł wymagana jest jedynie deklaracja VAT-7.
Możliwości małej raty Ratę można zmniejszyć poprzez wydłużenie umowy (do nawet 84 miesięcy), zwiększenie udziału własnego lub zwiększenie wartości wykupu. Ratę można zmniejszyć poprzez wydłużenie okresu spłaty lub zwiększenie udziału własnego. Rata jest tym mniejsza im dłuższy jest okres kredytowania lub udział własny jest większy. Maksymalny czas kredytowania to nawet 10 lat.
Co jest z VAT-em Rozliczenie/zwrot podatku VAT zawartego we wpłacie początkowej. Potem miesięcznie z każdej raty. Rozliczenie/zwrot całości podatku VAT zawartego w cenie zakupu – bez względu na wielkość udziału własnego. Rozliczenie/zwrot całości podatku VAT zawartego w cenie zakupu – bez względu na wielkość udziału własnego.
Zakup samochodu używanego na fakturę VAT-marża W leasingu operacyjnym cena zakupu, w której nie ma VAT-u możliwego do odliczenia, jest wartością netto umowy, od której liczone są raty. Do każdej opłaty jest doliczany 23%-owy VAT. Jeżeli pojazd jest samochodem osobowym podatek VAT podlega rozliczeniu tylko wg limitu 50%. Opłacalny jest więc tylko leasing finansowy. Podstawą pożyczki jest cena zakupu brutto – nie ma znaczenia, czy w cenie jest zawarty 23%-owy VAT, czy też nie. W konsekwencji nie pojawia się dodatkowy VAT, którego w przypadku aut osobowych nie można rozliczyć w całości. Podstawą kredytu, tak jak przy pożyczce jest cena zakupu – stawka VAT nie ma znaczenia.
Możliwość wcześniejszej spłaty Zależna od momentu - umowa musi trwać nie krócej niż 40% okresu amortyzacji tj. dla samochodów 24 miesiące, dla ciągników siodłowych, samochodów specjalnych oraz naczep 36 miesięcy. Wcześniejsze rozwiązanie umowy jest niekorzystne. TAK - w każdym momencie TAK - w każdym momencie
Możliwość cesji (przeniesienia praw) Cesja jest możliwa w każdym momencie trwania umowy, jednak podmiot przejmujący musi spełniać wymogi firmy leasingowej. NIE. Formalnym właścicielem przedmiotu jest Klient. Żeby go sprzedać, pożyczka musi być wcześniej spłacona – przynajmniej formalnie. Istnieje możliwość „przeniesienia” pożyczki, ale firma leasingowa musi mieć pełną kontrolę nad ciągłością zabezpieczenia się na przedmiocie finansowania. NIE – żeby sprzedać pojazd, kredyt musi być wcześniej spłacony. Istnieje możliwość przeniesienia kredytu finansującego dany pojazd, ale procedura jest skomplikowana i wymaga uczestnictwa pracownika banku w procesie przerejestrowania pojazdu.

Jeżeli kupując pojazd nie wiesz co jest dla Ciebie lepsze – leasing, kredyt czy pożyczka - to korzystając z naszych usług zyskasz rzetelną ocenę Twojej sytuacji oraz czytelną ofertę najlepiej dopasowaną do sytuacji Twojej firmy.
W doborze produktu bierzemy więc pod uwagę nie tylko oczekiwania co do wpłaty początkowej i wielkości miesięcznych obciążeń, ale analizujemy również skutki podatkowe danej metody, jej dostępność, wymogi formalne oraz szybkość finalizacji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Zadzwonimy do Ciebie
Wyślij dane i oczekuj kontaktu !
Trwa wysyłanie ...
Dziękujemy, wiadomość została wysłana.
Przepraszamy, wystąpił błąd w dostarczeniu wiadomości.
Prosimy o kontakt telefoniczny.
Doradcy w regionach
Przyjedziemy, doradzimy !
Kontakt z doradcą
Przyjedziemy, doradzimy !